Lysekils pastorat > Lysekils pastorat

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Telefon: 0523-29 32 00

Mail: lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se

Minimera

Dataskyddsombud

Erika Malmberg
Intechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

NYTT GÄLLANDE PASTORATETS GUDSTJÄNSTER

På grund av de nya bestämmelserna att max 50 personer får samlas till gudstjänst kommer gudstjänsterna i Lysekils pastorat att begränsas till detta antal. Det innebär att församlingen kan mötas av en stängd dörr. Vi råder inte över situationen men från Lysekils kyrka kommer vi att sända live via nätet. Du finner sändningen via länk

https://www.youtube.com/channel/UCYLVuM7n0SIXkPQgj4ZW1QA

Lysekils pastorat ställer om verksamheten

Nu samlar vi resurserna till att möta de exceptionella behov som situationen nu för med sig. Kyrkans främsta uppgift är att fira gudstjänst och det fortsätter vi med tills annat meddelas. Näst efter gudstjänster så är bön, själavård och diakoni det centrala i vårt uppdrag. Det innebär att kyrkans personal finns tillgänglig för samtal och själavård och vi fördelar om våra resurser till att hjälpa och vara ett stöd åt dem som nu blir isolerade.  Genom våra diakoner kan man få råd och hjälp rent praktiskt med livsmedelsinköp eller i kontakten med myndigheter m.m. På Arken finns personal tillgänglig och det går att nå oss via telefon. Kyrkorna kommer att vara öppna för bön och enskild andakt i så stor utsträckning som möjligt.

 

Det innebär också att all ordinarie församlingsverksamhet och Arkens verksamhet stänger fram till påsk. Detta för att kunna möta den uppkomna situationen och begränsa de sociala kontakter och den smittspridning som myndigheterna manar till. Eftersom kyrkans personal har lika restriktiva direktiv när det gäller hälsa som övriga samhället kommer bl.a. personal med förkylningssymtom att vara hemma. Detta gör verksamheten sårbar men tillsammans får vi alla försöka hjälpas åt att begränsa smittspridning och att hjälpa varandra så gott det går i den uppkomna situationen.

Fr.o.m. idag är barn och familjearbetet pausat, Cafè XP håller stängt och Arkens second hand och soppluncher är inställda. Församlingens kör och konsertverksamhet håller upp tills vidare. För dem som behöver kyrkans stöd och hjälp tveka inte att höra av er och för er alla som är friska så ses vi till bön och gudstjänster i våra kyrkor.

 

                                                                           Hans Wolfbrandt Kyrkoherde

Ändrade rutiner vid våra gudstjänster

Med anledning av den stora oro som finns i samband med spridningen av coronaviruset vill vi som kyrka fira gudstjänst på ett så tryggt sätt som möjligt. Vi följer de riktlinjer som kommer från folkhälsomyndigheten och Svenska kyrkan. Pastoratet kommer att fortsätta fira gudstjänst som planerat men iakttar noggranna rutiner kring hygien och personal. I samband med nattvardsfirande tillämpas endast intinktion, d.v.s. att brödet försiktigt doppas i kalken. Svenska kyrkan tror också att vi kan ta emot Jesus helt och fullt under en gestalt, Med det menar vi att man kan ta emot enbart brödet. Vi har också infört restriktioner när det gäller handhälsningar och omfamningar.

Eftersom Lysekils kommun infört besöksförbud på våra äldreboende kommer inga gudstjänster att hållas där.

Kyrkoherde Hans Wolfbrandt

 

För att underlätta vid kontakt...

... finns det  nu ett extra telefonnummer 0760-003271 som du kan ringa om du har frågor eller behöver information kring verksamhet och förättningar
Den bemannas 9.00-19.00 varje vardag.
För praktisk diakonal hjälp såsom hjälp med handling, hämta paket osv ring diakon 0760-003273
Den telefonen bemannas vardagar 8-16.00

Predikotur Lysekils pastorat

Minimera

Gudstjänster i Lysekils pastorat


Minimera

Lysekils PastoratCopyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter