Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Gudstjänster i Bro & Brastad

11/11 kl. 14:00
Högmässa i Brastads kyrka
24:e e. Trefaldighet, Wolfbrandt

18/11 kl. 14:00
Högmässa i Bro kyrka
Sönd. före domsöndagen, Wihlborg.

18/11 kl.16.00
Psalmgudstjänst i Brastad (med mingel), 
Whilborg.
Psalmförslag kan lämnas på lapp till vaktmästarna.

25/11 kl. 11:00
Gudstjänst i Bro kyrka
Domssöndagen, Wihlborg.

25/11 kl. 14:00
Högmässa i Brastads kyrka
Domsöndagen, Wihlborg.

2/12 kl.11:00
Adventsgudstjänst i Brastad kyrka. Wihlborg.
Kör.Kornett Birger Fjordhult. Kaffe

2/12 kl.16.00
Adventsgudstjänst i Bro  kyrka. Wihlborg.
Kör.Kornett Birger Fjordhult. Kaffe

9/12 kl. 11:00
Gudstjänst i Bro kyrka
2:a sön. i Advent, Wihlborg.

9/12 kl. 14:00
Högmässa i Brastads kyrka
2:a sön. i Advent, Wihlborg.

16/12 kl. 14:00
Högmässa i Bro kyrka
3:e sön. i Advent, Wolfbrandt.

18/12 kl.19.00 Tisdag
Julkonsert med Projektkören.
Instrumentalister, Stefan Rahkonen Trumpet, piano och orgel Lena Wihlborg

23/12 kl.11.00
Krubb-gudstjänst i Bro kyrka.

23/12 Kl.14.00
Högmässa i Brastad kyrka.
Smögenteamet medverkar/ Nathanja Fransén, Shiela Wickman och Rebecka Römer

24/12 kl. 23.00
Midnattsgudstjänst
Sång Anna och Linda Wihlborg, piano Lena Wihlborg. Kornett Birger Fjordhult.

25/12 Kl.07.00
Julotta i Bro Kyrka.
Sång Mari Tuimla piano Lena Wihlborg

 

Minimera

Gudstjänster i Bro & BrastadCopyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter