Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL LYSE | SKAFTÖ | KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Glas på kyrkogården

Glas är ett på många sätt förnämligt material,
men har dessvärre en benägenhet att förr eller senare gå sönder.
Därför är det inte tillåtet att pryda gravarna i Lysekils Pastorat med saker tillverkade av glas, varken vaser, gravljus eller annat.
Detta för att slippa vassa glasskärvor i gräsmattor och planteringar.
Var vänliga och respektera detta förbud

Med vänliga hälsningar från oss som arbetar på kyrkogårdarna.

Den vintertid nu kommer

Kanske inte alla tycker att fortsättningen på Psalm 199 passar med ovanstående inledning, kallt och mörkt rimmar väl illa med lust och fägring stor?
Jag såg för några år sedan en dokumentär på TV om en kvinna som var född och uppväxt någonstans i centrala Afrika, men som sedan ett par år var bosatt i Sverige.
Hon fick frågan vad hon tyckte var det bästa med sitt nya hemland.
Årstidsväxlingarna löd det omedelbara svaret, att en och samma plats kan se så olika ut beroende på när på året man betraktar den.
Och när man tänker efter, så nog är det väl vackert med vinterkala träd som avtecknar sig som siluetter mot himlen, rimfrostklädda men fortfarande upprättstående fröställningar som sticker upp genom snötäcket, eller när solen bryter igenom en isig dimbank.
Och att vi har vårens spröda grönska framför oss, bara det.
Men vintern är ju mer än skönhet och längtan, det är också den tid som våra växter får en välbehövlig vila och den tid då kylan får chans att, åtminstone i någon mån, minska antalet skadeinsekter och gnagare.
Vintern är dessutom den period på året då vi på kyrkogårdarna har tid att serva våra maskiner och lägga lite extra krut på våra fastigheter.
I övrigt så fortlöper projektet med att byta vattenledningar på kyrkogårdarna som planerat, på vissa kyrkogårdar är vi nästan färdiga medans vi på andra knappt har börjat. Vi ber därför om fortsatt överseende med de olägenheter som kan uppstå ännu en tid.
Och så är det som sagt en vacker årstid vi går in i, precis som alla andra årstider.

 

 

Kyrkogårdsförvaltningen i Lysekils pastorat

Välkommen till kyrkogårdsförvaltningen i Lysekils pastorat.
Här hittar ni information om våra kyrkogårdar och om våra verksamheter i Lysekil, Lyse och på Skaftö.

Här kan du läsa vår nya broschyr om våra kyrkogårdar:
Klicka på bilden för att komma till broschyren. OBS! extern länk.

 

Nedlagda gravstenar

Ett antal gravstenar har lagts ned på våra kyrkogårdar eftersom de
bedömts vara en säkerhetsrisk för både besökare på kyrkogårdarna
och för personalen. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat -
kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla
som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren
ansvarar för själva gravplatsen och stenen. 

Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och
därigenom blir instabila. Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren
som ansvarar för att gravsten sitter fast och är säkert.

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring detta.

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Ny lag kräver snabbare hantering av begravningar

Den 15 mars 2012 fattade riksdagens beslut om ny begravningslag. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alt. kremering  vara högst 30 dagar, mot tidigare två månader.

Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

.

Minimera

Askgravlund på Röds kyrkogård

Skaftö:
Nu är askgravsmonumentet på Röds kyrkogård rest. 
Minimera

Minneslund på Röd

Under 2013 anlades en minneslund på Röds kyrkogård på Skaftö. 
En minneslund är en anonym gravplats där enskilda gravvårdar inte
finns utmärkta. Här finns i stället en stor gemensam plats för blommor
och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn
och rofylld miljö.


Copyright 2017 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter