Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Gravskötsel

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Vill du ha hjälp med att sköta graven?

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar
ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till. Vi är på plats och sköter kyrkogårdarnas
allmänna ytor och många gravar runt om på våra kyrkogårdar.

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, från ytskötsel av en gräs-, grus- eller sandyta,
till hela årspaket med skötsel också av blomsterrabatten. Vi klipper gräs, fyller på grus,
jord och sand, planterar vår- och sommarblommor, gödslar, rensar ogräs och vattnar
vid behov. Till Allhelgonahelgen lägger vi ut dekorationer så att graven är välskött hela
året runt.

Det går också att beställa gravskötsel för upp till 10 år i taget.

Du är alltid välkommen att diskutera olika möjligheter med vår personal.

Nedlagda gravstenar

Ett antal gravstenar har lagts ned på våra kyrkogårdar eftersom de
bedömts vara en säkerhetsrisk för både besökare på kyrkogårdarna
och för personalen. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat -
kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla
som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren
ansvarar för själva gravplatsen och stenen. 

Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och
därigenom blir instabila. Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren
som ansvarar för att gravsten sitter fast och är säkert monterade.

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring detta.

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Prislista

Här hittar du aktuell information och prislista för gravskötsel.

Bestämmelser och taxor 2019.pdf
 

Minimera

Övertagande av gravskötsel

Blankett för anhållan om övertagande av gravskötsel.
Anhållan om övertagande av gravskötsel.pdf

Ifylld blankett för anhållan om gravskötsel ska sändas till:

Lysekils kyrkliga samfällighet
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil


Copyright 2019 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter