Lysekils pastorat > Lyse > Musik & Grupper > Vuxen

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lyse  »  Musik & Grupper  »  Vuxen

Lysekören

I sången och musiken får vi hjälp att uttrycka våra liv, vår tro, vår tacksamhet, glädje och sorg. Lysekören består av ca 50 körsångare i varierande åldrar. Alla som känner en längtan att sjunga tillsammans är välkomna!
 

Bön

Torsdagar jämna veckor 17:30-18:30 i Lyse kyrka

Jesus uppmanar oss att be och har lovat att höra när vi ber.
Du är välkommen varje gång eller de gånger du har möjlighet.

Lunchsoppa

På tisdagar serveras en god lunchsoppa mellan kl 11.30-13.30.

Kostnad 30:- inkl. kaffe med dopp.
Se kalendern för aktuella datum.


 


Copyright 2019 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter