Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL LYSE | SKAFTÖ | KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lysekils nya pastorat

Stiftstyrelsen i Göteborg har beslutat om pastoratsreglering i Norra Bohusläns kontrakt. Det innebär att från och med 1 januari 2018 kommer Lysekil, Lyse, Skaftö, Bro och Brastad församlingar att bilda ett nytt pastorat.  Kyrkoherde i det nybildade pastoratet blir Hans Wolfbrandt och sedan 1 november är han utsedd att vara förändringsledare i processen där två pastorat skall bli ett.

Det kommer att bli ett hektiskt arbete i att skapa en gemensam organisation med gemensam budget och gemensamma riktlinjer för arbetet. Det arbetet leds under året av en Indelningsstyrelse med representanter för de nuvarande förtroendemannaorganisationerna och den tillträdande kyrkoherden. Ordinarie ledamöter Indelningsstyrelsen är från Lysekils gamla pastorat Ann-Sofie Ellbrant, Elisabeth Larsson, Stefan Malmström, Benjamin Jönsson, Birgitta Ankarskär, Elisabeth Schewenius Ström, och Britt Arpfjord. Från Bro pastorat Aina Westerberg, Matts Karlsson och Solveig Staxäng och till prästerlig representant har Kontraktsprost och Kyrkoherde Torbjörn Edebol utsett komminister Jan-Åke Karlsson, Bro.

Riktlinjerna som vi arbetar efter att bevara och utveckla verksamheten i våra församlingar och att över tid säkra ett söndagligt gudstjänstfirande i alla fem församlingar. Det finns många utmaningar när en organisation skall förändras och när kostnader skall ses över men det finns också stora möjligheter. I Lysekils kommun finns det en levande kyrklig tradition och kyrkan har en viktig plats i många människors liv. Kyrkan har satsat offensivt på nya arbetsformer och nya sätt att möta människor. Det finns ett rikt och varierat gudstjänstliv där de olika församlingarna kompletterar och berikar varandra. Det finns i några församlingar en stor satsning på barn, i andra på ungdomar, diakoni, musik, äldreverksamhet  m.m.  I alla våra kyrkor erbjuds dop, vigsel och begravningar så att detta kan ske i hembyggdens kyrka. Kyrkan har i vår kommun ett väl utvecklat samarbete med samhället och på många områden tror vi att vi gör skillnad för hela vår kommun. Detta har visat sig både i krissituationer och för människor i utsatta situationer. 

 

Under 2017 kommer en hel del att märkas av detta nya samarbete bland annat när vi till hösten skall hålla kyrkoval. Då kommer alla kyrkans medlemmar att få vara med att välja fram den nya förtroendemannaorganisationen. Det nya pastoratet har antagit en ny begravningspastoral som kommer att påverka medlemmarna från och med i höst. 
(Den nya begravningspastoralen kan ni hitta här)

Arbetet under våren 2017 har handlat om att ta fram en ny organisation och nya tjänstebeskrivningar för anställda och under hösten kommer vi att arbeta med att ta fram en gemensam budget och en församlingsinstruktion för det nya pastoratet.  Rekrytering av personal och att introducera den nya organisationen kommer att ske succesivt under hösten.

Minimera

Gudstjänster

Fredag 24:e november
08:30 Morgonmässa i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Söndag 26:e november
11:00 Söndagsmässa i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Måndag 27:e november
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Tisdag 28:e november
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Onsdag 29:e november
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
18:30 Veckomässa i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Torsdag 30:e november
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Fredag 1:e december
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
08:30 Morgonmässa i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Lördag 2:e december
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Söndag 3:e december
06:30 24-7 bön i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
11:00 Söndagsmässa i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
14:00 Dopgudstjänst i Lysekils kyrka
Onsdag 6:e december
18:30 Veckomässa i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Minimera

Verksamheter

Torsdag 23:e november
09:30 Musik & rörelse i Café XP, Kungstorget
[Klicka för mer information]
12:00 Sopplunch Arken i Arken, Lkl FH
[Klicka för mer information]
18:30 Kyrkokören i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Fredag 24:e november
09:30 Bibelskola i Utsikten
[Klicka för mer information]
Lördag 25:e november
10:00 Second Hand i Arken, Lkl FH
Tisdag 28:e november
12:00 Sopplunch Arken i Arken, Lkl FH
[Klicka för mer information]
13:00 Arken Second hand i Arken, Lkl FH
[Klicka för mer information]
Torsdag 30:e november
09:30 Musik & rörelse i Café XP, Kungstorget
[Klicka för mer information]
12:00 Sopplunch Arken i Arken, Lkl FH
[Klicka för mer information]
18:30 Kyrkokören i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Fredag 1:e december
09:30 Bibelskola i Utsikten
[Klicka för mer information]
Lördag 2:e december
10:00 Second Hand i Arken, Lkl FH
Tisdag 5:e december
09:00 Bibelskola i Utsikten
[Klicka för mer information]
12:00 Sopplunch Arken i Arken, Lkl FH
[Klicka för mer information]
13:00 Arken Second hand i Arken, Lkl FH
[Klicka för mer information]
Onsdag 6:e december
15:30 scouternas julfest i Utsikten
[Klicka för mer information]
Minimera

Kollekt och gåvor

Pengar är ett av många sätt att engagera sig och bli delaktig. Genom din gåva är du med och gör det möjligt för Arken att möta utsatta människor, skapa gemenskap och ge människor nytt hopp. Genom din gåva till Café XP ger du ungdomar en möjlighet att få rätt start i livet. Genom den gåva i kollekten är du med och stöttar olika sammanhang nära eller långt bort. 

Numera kan du även ge med betalkort när du är i kyrkan eller församlingshemmet. Snart kommer du också kunna ge din gåva med betalkort här på hemsidan


Copyright 2017 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter