Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lysekil  »  Kurser  »  Fristående kurser  »  Alpha

Minimera

Kontakt

Församlingspedagog
Karin Malmström

Tel: 0523-29 32 15
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se

leder kurserna tillsammans med tidigare Alphadeltagare
 

Maximera

Historien om Alpha

Minimera

Ny Alphakurs 2018

Under sju torsdagar 8 februari- 22 mars utforskar vi kristen tro tillsammans
Plats: Kyrkans Hus Utsikten på Övre Kyrkogatan 3
Tid 18.30 - 21.00
Kostnad: 30 kr per gång för maten. Kursen och boken är för övrigt gratis
Intresserad? Du kan anmäla dig direkt eller komma på vår Pröva-på Alphabuffé torsdag 25 januari 18.30 på Arken då vi bjuder på mat ochj berättar mer om kursen. Då får du också träffa dem som är med och leder kursen och grupperna.

För anmälan till buffé eller kurs kontakta pedagog Karin Malmström 0760-003215 karin.malmstrom@svenskakyrkan.se eller Susanne på expeditionen 0523-293243 senast 22 januari

Vad är Alpha?


Alpha är en kortkurs i kristen tro där tron presenteras på ett för nutidsmänniskan (förhoppningsvis!) relevant och levande sätt. Det finns gott om tid att samtala i mindre grupper utifrån temat för kvällen.Namnet Alpha kommer från grekiska alfabetets första bokstavoch pekar just på att här krävs inga förkunskaper utan riktar sig till vem som helst som vill veta mer om kristen tro.

Varje kväll startar med  enkel kvällsmat som följs av ett föredrag om kristen tro. Sedan finns en längre tid för samtal i mindre grupper då man ingår i samma grupp under hela kursen. 
Några av de teman som materialet tar upp är: Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Varför ska jag be, och hur? Gud och det onda. Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?

Kursen leds av Karin pedagog och kyrkoherden Hans tillsammans med tidigare Alphadeltagare som leder smågrupperna.

Varmt välkommen med!

 

Minimera

Några röster från Alpha

- Att vara med på Alpha-kursen
var som att en dammlucka
öppnades, den längtan och nyfikenhet
som jag burit på så länge
fick svar.
- Alpha inspirerade till fortsatt
fördjupning.
- Alpha hjälpte mig upptäcka
att den kristna tron egentligen
är enkel och inte så komplicerad
som jag trott.
- Härligt med en plats där vi
kunde samtala om viktiga frågor.

Minimera

Alpha kalender


Copyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter