Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lysekil  »  Kurser  »  Fristående kurser  »  Alpha

Minimera

Kontakt

Församlingspedagog
Karin Malmström

Tel: 0523-29 32 15
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se

leder kurserna tillsammans med tidigare Alphadeltagare
 

Maximera

Historien om Alpha

Minimera

När startar nästa kurs?


Nästa kurs är planerad till januari 2019

Vad är Alpha?


Alpha är en kortkurs i kristen tro där tron presenteras på ett för nutidsmänniskan (förhoppningsvis!) relevant och levande sätt. Det finns gott om tid att samtala i mindre grupper utifrån temat för kvällen.Namnet Alpha kommer från grekiska alfabetets första bokstavoch pekar just på att här krävs inga förkunskaper utan riktar sig till vem som helst som vill veta mer om kristen tro.

Varje kväll startar med  enkel kvällsmat som följs av ett föredrag om kristen tro. Sedan finns en längre tid för samtal i mindre grupper då man ingår i samma grupp under hela kursen. 
Några av de teman som materialet tar upp är: Vem är Jesus? Varför måste Jesus dö? Varför ska jag be, och hur? Gud och det onda. Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?

Kursen leds av Karin pedagog och kyrkoherden Hans tillsammans med tidigare Alphadeltagare som leder smågrupperna.

Varmt välkommen med!

 

Minimera

Några röster från Alpha

- Att vara med på Alpha-kursen
var som att en dammlucka
öppnades, den längtan och nyfikenhet
som jag burit på så länge
fick svar.
- Alpha inspirerade till fortsatt
fördjupning.
- Alpha hjälpte mig upptäcka
att den kristna tron egentligen
är enkel och inte så komplicerad
som jag trott.
- Härligt med en plats där vi
kunde samtala om viktiga frågor.


Copyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter