Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL LYSE | SKAFTÖ | KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Program

Oktoberhelgen
Fredag 6:e 
17.30 -  Ankomst, anmälan och drop-in fika  
19.00     Introduktion, tillbedjan, bön, en profetröst

Lördag 7:e                            
9.00       Tillbedjan o lovsång
9.45       Tjänstegåvan profet Hans Wolfbrandt
11.00     Fiika
11.30     Kallelse & karaktär Karin Malmström
12.45     Lunch på Arken
14.00     Tiden, att vara före men att vara rätt, Hans/Linus
15.30     Frukt och gruppsamlingar
17.00     Kvällsmat i kyrkan
18.30     Ordet Tillbedjan, praktik, bön, ytterligare en profetröst

       Söndag 8:e                           
11.00     Mässa
predikan Stefan Swärd
Kyrkkorv
13.15     Den profetiska rösten (två pass) Stefan Swärd
15.00     Slut

ons 31/1- sön 4/2 2018
start onsdag 18.30 , avslut söndag 13.00

Profeten och den andliga kampen
Proklamation och profetiska handlingar
Profetia och kreativitet
Drömmar och visioner

Gästföreläsare Charity Bowman
Öppen nätverksdag New Wine lördag 3/2:
Att skapa en profetisk kultur i församlingen

20-22 april 2018
start fredag 19.00 avslut söndag 15.00
Sverige;
- utmaningar
- profetisk bön
- ”forthtelling”
- nätverk/ profetgrupper

John Derneborg undervisar på söndagen
Öppet kvällsmöte lördag

Den profetiska tjänsten- fördjupande profetskola 2017-18

Kursen är tyvärr fulltecknad.(17-09-15)
Nu är kursen definitivs full. Det är 100 deltagare. Vill du ställa dig på kölista, troligtvis blir det något eller några avhopp till, så kan du göra det fram tom 30/9
Tisdag 3/10 lämnas besked om du då fått plats
Anmälan till kölista på lysekilskyrka.konferens@gmail.com 
_________________________________________________
Vi ser ett behov av att stärka den profetiska tjänsten i vår tid.Gud återupprättar de femfaldiga tjänstegåvorna i församlingen och vi vill vi inbjuda till en fördjupningskurs för dig som har en längtan att utrustas för, och fördjupas  i din profetiska tjänst. Det är också en kurs för dig som vill ge utrymme för det profetiska under ditt ledarskap i den lokala församlingen.Syftet är att träna och utrusta människor så att den profetiska tjänsten stärks, mognar och kommer i funktion. Det är också ett tillfälle att och nätverka med andra likasinnade och koppla ihop för framtiden

Lysekils församling är en tillbedjande, profetisk och diakonal församling. Ett av våra kallelseord är Jesaja 60:1 ”Stå upp, var ljus”. Vi tror att vi under dessa månader kan erbjuda en miljö och en gemenskap där profettjänsten smörjs och växer till.

Som alltid i New Wines och vår regi, ges mycket utrymme för tillbedjan,undervisning och betjäning. Vi vill tillsammans gå djupare med Gud
och helt enkelt bli skickligare i att höra, göra, skapa och agera med den helige Ande

 

Praktisk information
Kursen hålls i Lysekils kyrka och kostar 750 kr då ingår mat och fika. Betalas senast 30/9 till Bg 428-9138 Lysekils Pastorat märk Profetskola Man kan inte delta enstaka helger, kursen är en helhet. Vissa pass är dock öppna, se program
Vårt boende är fullt
Vi hänvisar till Strandflickorna  0523- 79751 eller  möjligheten att boka 2 eler 4-bäddsrum i Gamla Idtrottshallen. 150 kr per säng och natt. Intresserad? Mejla Sebastian Jönsson för mer information och bokning:sebastian.jonsson87@gmail.com. Han kommer själv att gå Profetskolan så han vet vad ni pratar om :)

Anmälan till: lysekilskyrka.konferens @gmail.com
Frågor? Kontakta Karin 0760-003215  eller lämna ett meddelande på telefon 0760-003299 efter 25 maj.
Se också  www.lysekilspastorat.se & www.newwine.se


Copyright 2017 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter