Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING


Musik & Rörelse

Sång och rytmikstund med mycket rörelse 
för barn 0-6 år i vuxens sällskap
Tid också för lek och fika till självkostnadspris
Ingen anmälan, kom när ni kan
Varje torsdag 10- 12.00 drop-in från 9.30
i Café XP, G:a Kungstorgskyrkan
           
Välkomna!
 

Läs mer..

Scouter

Lysekils frikyrkoförsamling har SMU scouter varannan onsdag kl 18 - 19.30 i Café XP / Kungstorgskyrkan

Läs mer..

Davids hjältar - vår söndagsskola

Under terminerna har barnen sin söndagsskola under gudstjänsten 11.00
Hela församlingen är med under lovsången i början och efter ca 20 minuter går barnen över till Utsikten (intill kyrkan) för egen samling. 
För barn ca 4 år och uppåt. Mindre barn får gärna vara med i förälders sällskap.

Minimera

Kalender Lysekils församlingCopyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter