Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL LYSE | SKAFTÖ | KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Mattias Wennberg
Tel: 0523-293213
mattias.wennberg@svenskakyrkan.se

På bilden ser ni vår ordinarie organist Johan Hårsmar som är tjänstledig för studier. Under mars, april, maj vikarierar Mattias på hans tjänst.

Kyrkokören

Lysekils kyrkokör är en blandad kör som regelbundet sjunger i församlingens gudstjänster och på konserter. Körens uppgift i gudstjänsten är dels att för församlingen framföra välklingande och tänkvärd musik, men också att ibland leda församlingen i lovsång. För den korist som visar intresse finns möjlighet till enskild sångundervisning vid några tillfällen. 
Repertoaren är blandad men med viss tyngdpunkt på klassisk körmusik. För dig som vill vara med och sjunga tag kontakt med körledare Johan Hårsmar för mer information. Kören övar 18.30–20.30 varje torsdag i kyrkan

Välkommen med

 

Minimera

Kyrkokörens övningar

Torsdag 23:e november
18:30 Kyrkokören i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Torsdag 30:e november
18:30 Kyrkokören i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Torsdag 7:e december
18:30 Kyrkokören i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]
Torsdag 14:e december
18:30 Kyrkokören i Lysekils kyrka
[Klicka för mer information]

Copyright 2017 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter