Lysekils pastorat > Lysekil > Musik & Grupper > Musik & Körer > Kyrkokören

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Lowe Pettersson
Tel: 0523-29 32 35
lowe.pettersson@svenskakyrkan.se

Kyrkokören

Lysekils kyrkokör är en blandad kör som regelbundet sjunger i församlingens gudstjänster och på konserter. Körens uppgift i gudstjänsten är dels att för församlingen framföra välklingande och tänkvärd musik, men också att ibland leda församlingen i lovsång. För den korist som visar intresse finns möjlighet till enskild sångundervisning vid några tillfällen. 
Repertoaren är blandad men med viss tyngdpunkt på klassisk körmusik. För dig som vill vara med och sjunga tag kontakt med körledare Johan Hårsmar för mer information. Kören övar 18.30–20.30 varje torsdag i kyrkan

Välkommen med

 

Minimera

Kalender Lysekils församlingCopyright 2019 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter