Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL LYSE | SKAFTÖ | KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

 • Carina Allansson

  Kantor

  Telefon: 0523-29 32 33

  Skicka epost till Carina

  Carina har sin huvudsakliga tjänst på Skaftö.

 • Pontus Ankarskär

  Vaktmästare

  Telefon: 0523-29 32 14

  Skicka epost till Pontus

  Pontus är vår kyrkvaktmästare men också vaktmästare i Utsikten och Café XP. Han har hand om allt ifrån grönytor till förättningar, musikanläggning och små reparationer. Har sitt kontor i kyrkan

 • Margaretha  Axelsson

  Arbetsledare/kantor

  Telefon: 0523-29 32 23

  Skicka epost till Margaretha

  Margareta är arbetsledare och verksamhetsansvarig för Lyse församling. Hon är även kantor i Lysekils pastorat.

 • Anders Berholt

  Musiker

  Telefon: 0523-29 32 25

  Skicka epost till Anders

  Anders är musiker i pastoratet och leder Musikskolan i Lyse. Har du frågor kring pastoratets hemsida så är det till Honom du vänder dig.

 • Wivianne  Bladh

  Vaktmästare

  Telefon: 0523-293234

  Skicka epost till Wivianne

 • Martin Brodén

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon: 0523-29 32 57

  Skicka epost till Martin

 • Rose-Marie Cedervik

  Kyrkbokföringsassist

  Telefon: 0523-667615

  Skicka epost till Rose-Marie

 • Johan Dahlberg

  Ungdomsledare

  Telefon:

  Skicka epost till Johan

 • Daniel Eriksen

  Kanslist

  Telefon:

  Skicka epost till Daniel

 • Bo Ferm

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon: 0523-29 32 54

  Skicka epost till Bo

 • Karolina Hall

  Telefon: 0701468647

  Skicka epost till Karolina

  Jobbar med Café XP, husgrupper och lovsång bland ungdomar.

 • Mikael Hjelm

  Kyrkogårdschef

  Telefon: 0523-29 32 51

  Skicka epost till Mikael

 • Johan Hårsmar

  Organist

  Telefon: 0523-293213

  Skicka epost till Johan

 • Ulla  Johansson

  Föreståndare Arken

  Telefon: 0523-29 32 61

  Skicka epost till Ulla

  Ulla är föreståndare på Arken, anställd av Lysekils församling. Hon basar över många frivilliga och människor sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hon har sitt kontor i Församllingshemmet Arken:s övre plan.

 • Anna-Lena Jonsved

  Diakon

  Telefon: 0523-29 32 32

  Skicka epost till Anna-Lena

 • Viktor Jonsved

  Komminister

  Telefon: 0523-29 32 31

  Skicka epost till Viktor

  Präst i Skaftö församling men verkar också i Lysekil och Lyse samt på Arken.

 • Mats Karlsson

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon: 0523-29 32 55

  Skicka epost till Mats

 • Carina Kristensson

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon: 0523-29 32 58

  Skicka epost till Carina

 • Jolanta Kubicz

  Vaktmästare

  Telefon: 0523-29 32 44

  Skicka epost till Jolanta

  Jolanta arbetar hos under vårterminen, främst med städ i Församlingshemmet Arken, i kyrkan och Utsikten.

 • Bo-Göran Larsson

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon: 0523-29 32 56

  Skicka epost till Bo-Göran

 • Pär Linder

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon: 0523-29 32 52

  Skicka epost till Pär

 • Daniel Loverde

  Telefon: 0523-293273

  Skicka epost till Daniel

  Föreståndare för Café XP.

 • Karin Malmström

  Församlingspedagog

  Telefon: 0523-29 32 15

  Skicka epost till Karin

  Karin, som kallas Linus, arbetar främst med frivilligledare, husgrupper, lovsång, vuxenkurser och pastoratets bibelskola. Hon är ansvarig för lovsångsarbetet och förbönen i Lysekil. Finns numer stationerad i Utsikten, mitt emot kyrkan.

 • Peter Moll

  Flyktingsamordnare

  Telefon: 076-0003263

  Skicka epost till Peter

  Peter är en i teamet på Arken och jobbar i första hand med flyktingfrågor och det som är relaterat till det.

 • Pontus Olausson

  Komminister

  Telefon:

  Skicka epost till Pontus

 • Rasmus Olsson

  Kyrkogårdsarbetare

  Telefon:

  Skicka epost till Rasmus

 • Anders Persson

  Kanslichef

  Telefon: 0523-29 32 41

  Skicka epost till Anders

 • Leif Persson

  Telefon:

  Skicka epost till Leif

 • Lowe  Pettersson

  Telefon: 0702776041

  Skicka epost till Lowe

 • Caroline Schröder

  Kanslisekreterare

  Telefon: 0523-29 32 42

  Skicka epost till Caroline

 • Ingela  Sjömar Andersson

  Diakon

  Telefon: 0523-29 32 12

  Skicka epost till Ingela

 • Agneta Staxäng

  Diakoni äldre

  Telefon: 0523-29 32 17

  Skicka epost till Agneta

  Agneta arbetar med Livskraft Arken och finns på Arkens expedition. Finns med i ledningsteamet för Arken. Hennes arbete är främst bland äldre människor och hon är mycket på Servicehuset men också på Lysekilshemmet. Hon ansvarar för församlingens besökstjänst, äldrekommunioner och har koll på det mesta vad det gäller de äldre.

 • Ingo Söderlund

  Komminister

  Telefon: 0523-29 32 21

  Skicka epost till Ingo

 • Maria  Tersmeden

  Diakon

  Telefon: 0523-29 32 22

  Skicka epost till Maria

 • Mattias Wennberg

  Organist

  Telefon: 0523-293213

  Skicka epost till Mattias

 • Anna Wilhelmsdotter

  Vaktmästare

  Telefon: 0523-29 32 24

  Skicka epost till Anna

 • Hans  Wolfbrandt

  Kyrkoherde

  Telefon: 0523-29 32 11

  Skicka epost till Hans

  Hans är kyrkoherde i Lysekil. Honom möter man i gudstänster, i kyrkan och på hemmen, vid förättningar mm. Han leder arbetet i pastoratet och jobbar bla med bibelskolan. Hans kontor (och även Hans! ) finner du i Utsikten, mitt emot kyrkan


Copyright 2017 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter