Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

PRÄST

Vidar Augustsson

Präst


Pontus Olausson

Komminister


0523-29 32 10
Send e-post
 

Per-Olof (PeO) Olsson

Präst


Ingo Söderlund

Komminister


0523-29 32 21
Send e-post
 

Sven-Erik Wihlborg

Präst


0523-293271
Send e-post
 

Hans Wolfbrandt

Kyrkoherde


0523-29 32 11
Send e-post
 

Eva Östlund

Vik. församlingsherde


0523-29 32 71
Send e-post
 

KYRKOGÅRDSPERSONAL

Mats Aggestam

Kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 85
Send e-post
 

Henrik Andersson

Församlings- och kyrkogårdsvaktmästare


0523 - 29 32 82
Send e-post
 

Martin Brodén

Kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 57
Send e-post
 

Bo Ferm

Kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 54
Send e-post
 

Ulf Hansson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare


0523-29 32 81
Send e-post
 

Anders Hedlund

Församlings- och kyrkogårdsvaktmästare


0523 - 29 32 84
Send e-post
 

Mikael Hjelm

Fastighets- och kyrkogårdschef


0523-29 32 51
Send e-post
 

Tommy Jimmefors

Församlings- och kyrkogårdsvaktm


0523 - 29 32 83
Send e-post
 

Astrid Karlsson

Vik. kyrkogårdsarbetare


Mats Karlsson

Kyrko- och kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 55
Send e-post
 

Carina Kristensson

Kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 58
Send e-post
 

Bo-Göran Larsson

Kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 56
Send e-post
 

Pär Linder

Kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 52
Send e-post
 

Rasmus Olsson

Kyrko- och kyrkogårdsarbetare


0523-29 32 59
Send e-post
 

DIAKON

Ulla Johansson

Verksamhetsledare Arken, Diakon


0523-29 32 61
Send e-post
 

Anna-Lena Jonsved

Diakon


0523-29 32 32
Send e-post
 

Ingela Sjömar Andersson

Diakon


0523-29 32 12
Send e-post
 

Agneta Staxäng

Diakon


0523-29 32 17
Send e-post
 

Maria Tersmeden

Diakon


0523-29 32 22
Send e-post
 

FÖRSAMLINGSMEDARBETARE

Elisabet Eriksen

Vik. församlingsassistent


0523 29 32 78
Send e-post
 

Margaretha Jungefjord

Församlingsassistent


0523-29 32 75
Send e-post
 

Karin Malmström

Verksamhetsledare Lysekil, församlingspedagog


0523-29 32 15
Send e-post
 

FÖRSAMLINGSVAKTMÄSTARE

Henrik Andersson

Församlings- och kyrkogårdsvaktmästare


0523 - 29 32 82
Send e-post
 

Urban Andersson

Församlingsvaktmästare


0523-29 32 24
Send e-post
 

Pontus Ankarskär

Församlingsvaktmästare


0523-29 32 14
Send e-post
 

Wivianne Bladh

Församlingsvaktmästare


0523-29 32 34
Send e-post
 

Ingrid Fransson

Vaktmästare


Ulf Hansson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare


0523-29 32 81
Send e-post
 

Anders Hedlund

Församlings- och kyrkogårdsvaktmästare


0523 - 29 32 84
Send e-post
 

Tommy Jimmefors

Församlings- och kyrkogårdsvaktm


0523 - 29 32 83
Send e-post
 

Jolanta Kubicz

Vaktmästare


0523-29 32 44
Send e-post
 

MUSIKER

Margaretha Axelsson

Församlingsledare Lyse, kantor


0523-29 32 23
Send e-post
 

Anders Berholt

Musiker


0523-29 32 25
Send e-post
 

Gustav Bäckström

Musiker


Marianne Hirell

Musiker


Carina Olsson

Kantor


0523-29 32 33
Send e-post
 

Lowe Pettersson

Kantor


0523-29 32 35
Send e-post
 

Lena Wihlborg

Kantor


0523-29 32 73
Send e-post
 

KANSLI

Rose-Marie Cedervik

Kanslist


0523 -29 32 76
Send e-post
 

Daniel Eriksen

Kanslist


Mikael Hjelm

Fastighets- och kyrkogårdschef


0523-29 32 51
Send e-post
 

Susanne Olsson

Kanslist


0523-29 32 43
Send e-post
 

Anders Persson

Kanslichef


0523-29 32 41
Send e-post
 

Caroline Schröder

Kanslisekreterare


0523-29 32 42
Send e-post
 

Hans Wolfbrandt

Kyrkoherde


0523-29 32 11
Send e-post
 

ARKEN

Linda Hermansson

Arken


0523-29 32 66
Send e-post
 

Ulla Johansson

Verksamhetsledare Arken, Diakon


0523-29 32 61
Send e-post
 

Peter Moll

Integrationssamordnare


Katarina Strand

Bitr. verksamhetsledare Arken


0523-29 32 70
Send e-post
 

Café XP

Johan Dahlberg

Ansvarig XP


0523-29 32 16
Send e-post
 

Karolina Hall

Ungdomsledare XP


0523-29 32 18
Send e-post
 

Copyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter