Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Skaftö  »  Personal  »  Församlingar  »  Lysekil

 • Pontus Ankarskär

  Vaktmästare

  Telefon: 0523-29 32 14

  Skicka epost till Pontus

  Pontus är vår kyrkvaktmästare men också vaktmästare i Utsikten och Café XP. Han har hand om allt ifrån grönytor till förättningar, musikanläggning och små reparationer. Har sitt kontor i kyrkan

 • Johan Dahlberg

  Verks.ledare Café XP

  Telefon: 0523-29 32 16

  Skicka epost till Johan

 • Karolina Hall

  Telefon: 0523-29 32 18

  Skicka epost till Karolina

  Jobbar med Café XP som är församlingens ungdomsarbete. Jobbar också med konfirmander, husgrupper och lovsång.

 • Ulla  Johansson

  Verksamhetsledare Ar

  Telefon: 0523-29 32 61

  Skicka epost till Ulla

  Ulla är föreståndare på Arken, anställd av Lysekils församling. Hon basar över många frivilliga och människor sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hon har sitt kontor i Församllingshemmet Arken:s övre plan.

 • Jolanta Kubicz

  Vaktmästare

  Telefon: 0523-29 32 44

  Skicka epost till Jolanta

 • Karin Malmström

  Verks.ledare/pedagog

  Telefon: 0523-29 32 15

  Skicka epost till Karin

  Karin, som kallas Linus, är verksamhetsledare för Lysekils församling. Hon arbetar också med frivilligledare, husgrupper, lovsång, vuxenkurser och pastoratets bibelskola. Hon är ansvarig för lovsångsarbetet och förbönen i Lysekil. Är stationerad i Utsikten, mitt emot kyrkan.

 • Pontus Olausson

  Komminister

  Telefon: 076-0003210

  Skicka epost till Pontus

 • Ingela  Sjömar Andersson

  Diakon

  Telefon: 0523-29 32 12

  Skicka epost till Ingela

 • Agneta Staxäng

  Diakoni äldre

  Telefon: 0523-29 32 17

  Skicka epost till Agneta

  Agneta arbetar med Livskraft Arken och finns på Arkens expedition. Finns med i ledningsteamet för Arken. Hennes arbete är främst bland äldre människor och hon är mycket på Servicehuset men också på Lysekilshemmet. Hon ansvarar för församlingens besökstjänst, äldrekommunioner och har koll på det mesta vad det gäller de äldre.

 • Ingo Söderlund

  Komminister

  Telefon: 0523-29 32 21

  Skicka epost till Ingo

 • Mattias Wennberg

  Organist

  Telefon: 0523-29 32 13

  Skicka epost till Mattias

 • Hans  Wolfbrandt

  Kyrkoherde

  Telefon: 0523-29 32 11

  Skicka epost till Hans

  Hans är kyrkoherde i Lysekil. Honom möter man i gudstänster, i kyrkan och på hemmen, vid förättningar mm. Han leder arbetet i pastoratet och jobbar bla med bibelskolan. Hans kontor (och även Hans! ) finner du i Utsikten, mitt emot kyrkan


Copyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter