Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL LYSE | SKAFTÖ | KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Hälsningsord från Chitego

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge."
Filipperbrevet 4:13-14

Spring i benen..

Minimera

På besök

I slutet av maj 2017 reser några av Bibelskolans elever till Chitego. Första veckan i april kommer Simon som studerar till präst och Daodi, färdig evangelist, båda från Chitego. att besöka oss i Lysekill. Under sina 5-6 veckor här kommer de att delta i församlingens olika verksamheter, vara en del av Bibelskolan och besöka skolklasser o arbetsplatser om intresse finns. Vi reser sedan tillsammans med dem till Tanzania.
Vi fortsätter att där bidra ekonomiskt till lärarlöner, lunchvälling för skolbarnen samt möjlighet att färdigställa kyrkan.Vi har också det senaste året bidragit till en ny majskvarn och till symanskiner som är till stor hjälp för att kvinnorna får en egen inkomst och ett område att utveckla.
Vi har också fortsatt försörjningsansvar för Daodi och Simon tills deras utbildningar är föärdiga, samt vidareutbildn ing för förskolelärarna i tre församlingar. Som motprestation ansvarar församlingen för att skolans grönsaksodling kommer igång, att kyrkan byggs klart, att vällingkoket fortsätter och att förskolan får tillgång till hela sin byggnad ( som idag används till en del annat)
Vår vänförsamling Chitego

Sedan november 2009 är Chitego församling med dess avknoppning Isawa, i Tanzania, vårt pastorats vänförsamling.
Församlingen startades 1994 med att massajen Mzee Isaya lät döpa sig med sin bosättning. Från början var man 17 vuxna och 23 barn och gudstjänst firades under det stora trädet vid Isayas bosättning. Behovet av en kyrka som var mer centralt placerad bland bosättningarna växte fram och man startade sitt kyrkbygge, Alla nationers kyrka, som den heter. 
2004 blev man egen församling och idag är man 260 vuxna och 327 barn. Församlingen består till största del av massajer och wagogofolk men det finns ytterligare folkslag representerade. Förskolan är församlingens stora projekt och där är vi med och stöder det arbetet
Isawa, som är en avknoppning av församlingen, håller nu på att färdigställa sin egen kyrka. Församlingen har 63 vuxna medlemmar och 90 barn.

Vårt samarbete har vuxit fram utifrån en personlig kontakt på Skaftö med EFS-missionär Ulf Ekängen. Han har funnits med sedan starten i Chitego och har stor del i den utveckling som skett där. Han är anställd via Dodoma stift, där Chitego ligger, och arbetar främst med barns och kvinnors rättigheter. Han har också vigt sitt liv åt att vara fosterfar åt över 20 pojkar med olika handikapp. De har bott tidvis hos honom, han har bekostat deras läkarvård och skolgång mm

Kyrkbyn

Kyrkbyn som egentligen heter Soui,  har blivit en 
samlingspunkt för området där det idag finns djupborrad brunn, kvinnornas majskvarn, prästbostad, nybyggda vattentankar och förskolan som är i full funktion med över 100 barn inskrivna. Sedan 2009 har det vuxit upp både växtlighet och enkla boskapshus och utvecklingen har gått fort, på gott och ont.
Församlingen har också vuxit och knoppats av i fyra underförsamlingar varav Mdgera också driver en förskola och har påbörjat ett förskolebygge ( än så länge bara grundpelare och tak men de slår tegel när årstiderna tillåter det så inom ett år kan bygget vara färdigt)

Till Chitego

2009:I november 2009 fick vi i pastoratet möjlighet att sända 6 representanter till Dodoma stift och Chitego
Under två veckor fick de möjlighet att stifta bekantskap med biskop, kontraktsprost, församlingspräst och församlingsbor. De besökte massajbosättningar, dövskola och träffade bland flera andra Dodomas fängelsepräst Josefine. Detta första officiella besök var just officiellt och redan då uttrycktes önskemål om att kunna tillbringa mer tid i massajbosättningarna ute i bushen i Chitego 
2011:
Under två veckor i april 2011 åkte en grupp på åtta ungdomar och tre ledare till våra vänner i Chitego kyrkby igen. Denna gång bode de där under en knapp vecka för att tillsammans med barnen och ungdomarna där måla bla förskolan.
2012:
I mars-april 2012 var bröderna Benjamin och Johannes på plats under en månad. De fick chansen att besöka flera massajbosättningar och var i Chitego en vecka och planerade träd.  
13-20 september gästades vi för första gången av våra vänner. Det var biskopen i Dodoma stift med fru, tre massajer från Baba Esayas bosättning samt missionär Ulf som kom. Under en veckan åkte de runt i våra tre församlingar. Särskilt spännande var gudstjänsten på söndagen i Lysekils kyrka där vi alla fick möjlighet att fira mässa tillsammans och där vi även utväxlade gåvor med varandra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2013:                                                                                                                                                                                                                                                                           6 personer från Vår bibelskola reste på missionsresa och stannade i Chitego i fem dagar. De fick tillsammans med ett team från stiftet där åka runt till många olika bosättningar, dela Guds ord och be för de sjuka. Det finns en stående inbjudan att återkomma  och göra på liknande sätt, då alla var mycket tacksamma över den här möjligheten att tjäna ihop och hjälpa människor.  
2014:
Vi får en veckas besök av kontraktsprost Stanley i september. Han besökte våra tre församlingar, kontraktsprost Torbjörn Edebol, undervisade på bibelskolan, predikade i kyrkan mm
2015  
var det dags för ännu en tur med bibelskolan. Vi var 8 personer som gjorde en liknande resa som 2013 men med ytterligare en dag i Chitego. Vi fick se ett 40-tal människor komma till tro och vi hade också möjlighet att få en heldag för bara kvinnor. Vi besökte också Mpapwa i södra delen av stiftet och kontraktsprost Stanley. 

2017
i april besökls vi av en snart färigutbildad präst och en evangelist från Chitego. Bibelskolan åker sedan med Daodi och Simon "hem" i maj då det är dags för ännu en missionsresa, Vi ser fram emot deras ganska långa besök hos oss i Lysekil och allt vad vi kan lära av dem.                        

 

Wagogokören dansar loss i anglikanska kyrkan i byn


Copyright 2017 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter