Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Hitta hit

Besöksadress:
Bro & Brastads församlingar
Brastad församlingshem
Prästtorp 136
454 91 Brastad

Församlingsexpeditionens öppettider:
Torsdagar kl. 09:00 - 12:00

Leveransadress:

Pastoratsexpeditionen
Lysekils pastorat
Övre Kyrkogatan 3  
453 30  Lysekil

Minimera

Hitta hit

Besöksadress:
Mötesplatsen
Hallindenvägen 6,
454 30 Brastad

Leveransadress:
Pastoratsexpeditionen
Lysekils pastorat
Övre Kyrkogatan 3  
453 30  Lysekil

Välkommen till Bro & Brastad församling

Kollekt Bro nr 123 022 61 26

Kollekt Brastad nr 123 650 21 16

Konfirmand 2017-2018

Gudstjänster i Bro & Brastad

2/12 kl.11:00
Adventsgudstjänst i Brastad kyrka. Wihlborg.
Kör.Kornett Birger Fjordhult. Kaffe

2/12 kl.16.00
Adventsgudstjänst i Bro  kyrka. Wihlborg.
Kör.Kornett Birger Fjordhult. Kaffe

9/12 kl. 11:00
Gudstjänst i Bro kyrka
2:a sön. i Advent, Wihlborg.

9/12 kl. 14:00
Högmässa i Brastads kyrka
2:a sön. i Advent, Wihlborg.

16/12 kl. 14:00
Högmässa i Bro kyrka
3:e sön. i Advent, Wolfbrandt.

18/12 kl.19.00 Tisdag
Julkonsert med Projektkören.
Instrumentalister, Stefan Rahkonen Trumpet, piano och orgel Lena Wihlborg

23/12 kl.11.00
Krubb-gudstjänst i Bro kyrka.

23/12 Kl.14.00
Högmässa i Brastad kyrka.
Smögenteamet medverkar/ Nathanja Fransén, Shiela Wickman och Rebecka Römer

24/12 kl. 23.00
Midnattsgudstjänst
Sång Anna och Linda Wihlborg, piano Lena Wihlborg. Kornett Birger Fjordhult.

25/12 Kl.07.00
Julotta i Bro Kyrka.
Sång Mari Tuimla piano Lena Wihlborg

Minimera

Gudstjänster i Bro & Brastad


Minimera

Bro & Brastad kalender


Detta händer i våra föramlingar under veckorna

Måndag:   
Föräldra-/barngruppen Brastad fh.

Tisdag:       
Nattvard Stångenäshemmet, W                                                                   
Kyrkokören på Mötesplatsen, Luciakören på Mötesplatsen 16.00.

Onsdag:     
Café Mötesplatsen

Torsdag:    
Bönegruppen Brastad fh,  
Tjejträffen på Mötesplatsen,
Barntimmarna Brastad fh.  
Julprojektkören 18.00 Mötesplatsen.

Fredag:
Frukostklubben på Mötesplatsen.

Påminnelse om Kyrkans försäljning  24/11 15.00 i Brastad fh. Gåvor mot-  tages fram till den 19/11.


Copyright 2018 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter